Brotten minskar när grannar knyter kontakter

1:28 min

Att grannsamverkan kan bidra till färre inbrott har man studerat vid Högskolan i Halmstad. Två bostadsområden i Halmstad och Varberg fick betydligt färre inbrott.

– Vi har mätt det på de mest rigorösa sätt och vi kan se att i ett bostadsområde minskar brottsligheten med 37 procent och i ett annat med 23 procent, säger universitetslektor Ove Svenson.

Det man gör är att mäta hur det ser ut i ett bostadsområde under en femårsperiod innan, och hur det ser ut efteråt när man börjat med grannsamverkan.

Vad är det i grannsamverkan konkret som gör att inte tjuvarna kommer?
– Jag tror det är två saker. Det ena är det som redan har varit uppe, det här med gemenskap, en vardagsomsorg, att man umgås mer. Det innebär att nivån när man ska hamna rätt där, det är att man känner de personer som finns i områdena, att man nickar åt varann, för då vet man ju också om det vistas några personer där som är ute och rekognoserar.

Grannsamverkan inte bara förebygger brott, säger Ove Svenson. Det skapar också kontakt mellan grannar.

– Olika grupper som annars inte skulle vara så integrerade, lär man känna också. Så det innebär att särskilt ungdomar, men också personer som har kommit dit som invandrare får ett starkare stöd i omgivningen och lär känna varann. Det innebär att man blir mer mottaglig för att prata med varann.

Men det innebär också en större känsla av trygghet.

– Om ett äldre par som är ute och går och ser en klunga med ungdomar utanför en trappuppgång, så behöver man inte gå en omväg utav rädsla för den här anonyma gruppen av unga. För då är det plötsligt några man känner, man vet vilka de är, man kan gå fram och byta lite åsikter med varann, säger Ove Svenson.