Växjö

Tvist om kostnad för dammsugare

Nämnden för arbete och välfärd i Växjö tycker att en kvinna i kommunen klarar sig med 300 kronor i bidrag för en ny dammsugare och överklagar förvaltningsrättens tidigare dom. 

Tidigare har förvaltningsrätten gett kvinnan rätt till 800 kronor för en dammsugare eftersom familjen har luftvägsbesvär och dammsugaren då behöver vara utrustad med ett speciellt filter för utblåsningsluften. Men detta är enligt nämnden för arbete och välfärd inte styrkt med ett läkarintyg och därför överklagar de nu till kammarrätten.