Klassiska musiken i SR hotas

Den klassiska musiken inom Sveriges Radio är hotad. I SR:s utredning om framtidens programutbud finns långt gångna tankar på att ersätta den klassiska musiken med sport eller ungdomsprogram. (P2 Mitt i musiken)