Skogsbränning i Ydre

Länsstyrelsen kommer idag att genomföra en naturvårdsbränning i Korphålornas naturreservat, utanför Svinhult i Ydre kommun.
Skogseldning har sedan länge varit är ett viktigt inslag i skogsekosystemet eftersom en mängd arter, flera av dem mycket sällsynta, är beroende av brandens påverkan för att överleva. Syftet med bränningen är därför att bevara och även öka den biologiska mångfalden i skogen. Tidpunkten för bränningen är vald så att man inte riskerar att störa fåglar, rådjur och älgar, som så här i mitten av april ännu inte har fått sina ungar.