Naturskyddsföreningen: Flytta fiskodlingarna upp på land

Naturskyddsföreningen vill minska antalet fiskeodlingar i Östersjön och i sjöar som släpper ut mycket kväve och fosfor i vattnet. Idag släpper de en rapport om ämnet.

Rapport handlar om det svenska vattenbruket med förslag och inspiration till beslutsfattare om hur odlingar kan bli mer hållbara.

– Om odlingarna flyttar upp på land kan vi minska övergödningen och skapa fler jobb, säger Mårten Wallberg, vice ordförande på Naturskyddsföreningen. 

Främst vill Naturskyddsföreningen se fler så kallade stängda system på land som renar vattnet så att näringsläckaget minskar vilket de även tror kommer leda till fler jobb då det krävs mer tekniskt arbete vid de här odlingarna.