Kanske ska Sverige återigen ha värnplikt

1:17 min

Förut var alla män som hade fyllt 18 år tvungna att göra värnplikten. Då fick de utbilda sig till soldater i ungefär ett år. För fyra år sedan tog riksdagen bort värnplikten. Men nu säger den nye försvarsministern Peter Hultqvist att han vill ta tillbaka den.

Klicka om du vill läsa mer!

Så här sa försvarsminister Peter Hultqvist från Socialdemokraterna:
– Vi måste hitta vägar så att vi breddar den folkliga förankringen. Men också kunskap bland svenska folket om hur man hanterar krissituationer oavsett om de är militära eller civila. Här måste det finnas en grundkunskap brett bland medborgarna är vår uppfattning.

Peter Hultqvist säger alltså att det är viktigt fler svenskar gillar militären och förstår vad de gör.

Togs bort 2010
Värnplikten togs alltså bort 2010. Så efter kunde ingen tvingas att gå en soldat-utbildning. Istället har den svenska militären anställt frivilliga soldater. Men det har varit svårt att få ihop tillräckligt med soldater på det här nya sättet. Därför vill Peter Hultqvist nu börja med värnplikten igen, och den här gången vill att det ska vara för både män och kvinnor.

Ska utredas
Fast först vill han låta experter utreda det här. Och han säger att han vill att alla partier i riksdagen ska vara överens om en sådan här sak:
– Vi vill inte driva utvecklingen och Försvarsmakten i stora konfrontationer, utan vi vill driva det med breda uppgörelser och det hoppas jag att vi ska kunna.
Försvarsministern Peter Hultqvist säger alltså att han vill att alla partier i riksdagen ska vilja ta tillbaka värnplikten.