Fakta FN i Liberia

Fakta om den svenska FN-truppen i Liberia:

Förbandet består av:
* ca 230 personer.
* ett mekaniserat skyttekompani med stridsfordon 90C.
* en stödenhet med underhålls- och stabsfunktioner.
* fyra officerare till bataljonsstaben.
* 13 stridsfordon 90C.
* 7 pansarterrängbil 203.
* 6 splitterskyddade bandvagnar 309.
* 140 containrar med materiel.
* ett tiotal lastbilar.
* ett tiotal personterrängbilar.

Fakta: Försvarsmakten