Sjukvården är bättre än vad många tror

Många i Sverige är oroliga för att inte få hjälp då de blir sjuka.Men en ny undersökning visar att sjukvården är bättre än vad många tror.Experterna har jämfört sjukvården i vårt land med de 15 länder som har varit med i EU längst och även med USA och Norge.Då visade det sig att svenskarna ofta får bättre hjälp än i de andra länderna.

Experterna som har gjort den här undersökningen har bland annat tagit reda på hur många som blir botade från olika sjukdomar.
Svenska läkare är till exempel ovanligt bra på att bota de som har sjukdomen cancer eller problem med hjärtat.
Dessutom har små spädbarn större chans att överleva i Sverige än i något annat av de rika länderna.

Men samtidigt kommer en helt annan undersökning.
Den visar att svensk sjukvård ofta är sämre än i andra europeiska länder.
I den undersökningen har experterna frågat patienterna vad de tycker om den vård de får.
Svenska patienter säger att läkarna bestämmer alldeles för mycket utan att den som är sjuk har nått att säga till om.
Svenskarna tycker också att de borde få bättre hjälp om de har ont.