Många klagomål över beslagtagen alkohol

Åklagarmyndigheten i Malmö har fått in mängder med överklaganden från personer som fått den alkohol de köpt via internet beslagtagen av tullen. Rättsläget är oklart och hovrätten i Malmö hävde nyligen ett beslag och en person kunde hämta ut det vin som tullen beslagtagit.

– Det väller in sådana klagomål och missnöjesyttringar som en följd av den uppmärksamhet hovrättens ställningstagande fick, säger överåklagare Sven-Erik Alhem.

Enligt alkohollagen är det förbjudet med distansinköp av alkohol, till exempel över internet. Men det svenska förbudet kan strida mot en av de grundläggande principerna i EG-rätten, det vill säga den fria rörligheten av varor.

”Akademiska petitesser”
Detta ska nu EG-domstolen pröva. I väntan på EG-domstolens beslut hävde nyligen hovrätten i Malmö ett beslag med motiveringen att det skulle ta för lång tid innan beslutet kom och rättsläget klarnade. Detta har av en del tolkats som att det nu är fritt fram att köpa alkohol på distans. Bara i veckan låg ett 40-tal överklaganden som väntar på Malmö tingsrätts bedömning. Upp emot 300 personer har informerats av tullen om möjligheten att överklaga.

– Jag tycker det här är någonting som brottsbekämpande myndigheter inte skulle behöva ägna sig åt. Detta är akademiska petitessfrågor på hög juridisk nivå. Det vi borde ägna kraft åt är olaglig försäljning av alkohol till ungdomar och olaglig försäljning till näringsställen. Där är det verkligen angeläget att komma åt brottslingarna som tjänar stora pengar på detta, säger Sven-Erik Alhem.

Distansinköp är förbjudna
Högsta domstolen har redan slagit fast att det är förbjudet att köpa alkohol på distans, men har begärt ett så kallat förhandsbesked från EG-domstolen.

– Det förhållande att Högsta domstolen har funnit skäl att inhämta ett så kallat förhandsbesked från EG-domstolen visar ju att det är ett oklart rättsläge.

Ett första besked om det blåser nya vindar i det svenska rättsväsendet lär komma före sommaren då Högsta domstolen skall pröva den så kallade proportionalitetsprincipen, som hovrätten i Malmö använde sig av då man hävde beslaget av alkohol.

Kommer man fram till att det inte är orimligt att ett beslag av alkohol kan ligga en längre tid i väntan på beslut, så kommer internetförsäljning av alkohol vara förbjuden fram tills dess EG-domstolen någon gång senare i år kommer med sitt förhandsbesked.

– Skulle det förhandsbeskedet gå ut på att det skulle strida mot EG-rätten att ha ett distansförsäljningsförbud för privatpersoner då kommer det att bli fritt fram för internethandel och distansinköp, säger Sven-Erik Alhem.

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se