Riksbanken beslutade om historisk låg ränta

Styrräntan sänktes idag från 0,25 procent till 0,0 procent för att få igång inflationen. Den nya nivån ska vara kvar till mitten av 2016, det sa Riksbankens chef Stefan Ingves vid en presskonferens i förmiddags.

– Under ett antal år har vi haft en låg inflation i Sverige. Sedan 2010 har inflationen trendat nedåt ganska stadigt, det har att göra med att efterfrågan har varit svag och det har varit osäkra tider på många håll i världen och det påverkar svensk ekonomi, säger Stefan Ingves vid dagens presskonferens.

För att få upp inflationen och få stigande priser så beslutade Riksbanken om en nollränta till mitten av 2016. Därefter kommer den sakta att höjas men det kommer att ta några år innan man kan börja prata om normalränta igen.

– Vi har en räntenivå som ur ett historiskt perspektiv är unikt låg, säger Stefan Ingves.

Förväntningarna är att inflationen så småningom ska ligga runt två procent.

– Två procent är någorlunda lagom i det här sammanhanget och nu ligger vi en bra bit under och då gäller det att få upp inflationen till två procent igen.

Men Stefan Ingves sa också att det inte bara är en fråga om vilken ränta som centralbanken sätter.

– Det som spelar minst lika stor roll är de räntor som låntagare möter. Men även mätt på det sättet om man ser hur det ser ut i Sverige jämfört med Europa, exempelvis om man ser på företagssidan i Spanien, så är företagsräntorna i Sverige låga i förhållande till euroområdet. Illustrerat på det sättet så kan man säga att svensk penningpolitik är väldigt expansiv för närvarande, inte minst gäller det för hushållen, säger han.

Så småningom kommer inflationen att stiga. Det sker när den globala efterfrågan på bland annat råvaror, livsmedel och olja blir bättre och på sikt påverkar det också den svenska ekonomin, menar Stefan Ingves.

– Det leder till stigande sysselsättning och löneökningar och det bör betyda att företagen kan höja sina priser. Samtidigt är det fördelaktigt att låna och det är gynnsamt inte minst i företagssektorn, säger Stefan Ingves.

Han menar också att den svenska ekonomiska utvecklingen har varit och är relativt stark. Men samtidigt har vi haft några år där den svenska exporten inte ökat eftersom det gått långsamt i övriga världen.

– Vi har vant oss vid att vi har en exportökning och finns inte den där så måste man kompensera det och hålla inhemsk efterfrågan uppe. På senare år har vi haft stora konsumtionsökningar och det följer att om räntan är låg så är det billigt att låna.

Det kan också hända att räntenivån stannar längre än planerat.

– Vi tror att den nollränta och den räntebana vi har beslutat är tillräcklig för att inflationen ska stiga mot målet. Räntan kan hållas låg längre om det skulle visa sig inte räcka. Skulle världen bli helt annorlunda, och det räknar  vi inte med, då kan vi vidta ytterligare åtgärder. Hur man ska gå tillväga i sådana fall är inget jag kan ta ut i förskott i dagsläget, vi räknar inte med att det scenariot ska inträffa, säger Riksbankens chef Stefan Ingves.