S och mp långt isär om utrikespolitiken

Det ser ut att bli mycket svårt för socialdemokraterna och miljöpartiet att närma sig varandra inom utrikes- och säkerhetspolitiken, för att nå ett regeringssamarbete efter nästa val.

Förre partisekreteraren Lars Stjernkvist håller i samarbetssamtalen från socialdemokraternas sida. Han medger att partierna i dag står långt ifrån varandra i just de här frågorna.

– I det kortare perspektivet så finns det frågor där det är väldigt svårt att hitta lösningar, säger Lars Stjernkvist.

Även mp tror det blir svårt
Men det finns också miljöpartister som inte tror att ett närmande är möjligt på det här området. Det bekräftar Yvonne Ruwaida, som för miljöpartiets del ansvarar för samarbetet med socialdemokraterna.

Miljöpartiet kommer att föra fram att en regering som det sitter miljöpartister i måste driva frågor om bistånd och mänskliga rättigheter hårdare.

”De ger sig för lätt”
Miljöpartiet tycker att regeringen i dag ger sig för lätt i de här frågorna inom EU- och FN-sammanhang. Likaså vill miljöpartiet ha strängare regler för vapenexporten.

En av de riktigt kniviga frågorna är de militära delarna av säkerhetspolitiken. Ett elegant sätt att ta sig runt några svårsmälta formuleringar är att miljöpartiet nu säger att man i första hand är överens om att spara på försvaret, men att man inte i detalj har diskuterat de säkerhetspolitiska skrivningarna.

Försvarspolitiken stötesten
Just utrikes- och försvarspolitiken var efter det förra valet den anledning som Göran Persson nämnde till att det inte gick att ha samarbetspartierna i regeringen.

Men Yvonne Ruwaida, som leder miljöpartiets samarbetsgrupp, anser att det i själva verket var svepskäl.

– Vi anser att det handlar om att socialdemokraterna har haft makten så länge ensamma fastän de inte haft en egen majoritet. Att de helt enkelt har svårt att tänka sig en regeringspartner. Men jag tror att de behöver tänka om där, säger miljöpartiets Yvonne Ruwaida.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se