VETENSKAP

Ny modell kan varna för solstormar

Solstormar kan ställa till med stor oreda och exempelvis ge stora strömavbrott. Nya datormodeller av solens yta kan nu komma att ge bättre förvarning.

Franska forskare har studerat hur magnetfält beter sig på solens yta. När magnetfälten trasslar in sig på ett särskilt sätt och det uppstår ett slags magnetisk kortslutning frigörs enorma energimängder som i sin tur tycks kunna få ett stort plasmamoln att skjuta iväg från solen – en så kallad koronamassutkastning, en typ av solstorm.

Modellen som forskarna har gjort av magnetfälten stämmer väl, skriver de i tidskriften Nature, med vad som föregick en solstorm 2006. Forskarna hoppas nu ha kommit på en prognosmetod så att vi här på jorden kan få bättre solstormsvarningar genom att närstudera magnetfälten på solens yta.


Referens: Amari, et al. Characterizing and predicting the magnetic environment leading to solar eruptions. Nature, 23 oktober 2014. Doi:10.1038/nature13815)

Läs mer här