Vårdanställda klarar inte maten

Nästan all vårdpersonal, som hanterar mat på sjukhus och äldreboenden, saknar utbildning i livsmedelshygien.
Det visar en undersökning som Livsmedelsverket har låtit göra. I studien ingår 74 kommuner och totalt 248 kök på olika vårdavdelningar har granskats. 85 procent av personalen saknade utbildning för att hantera mat till sjuka eller känsliga personer. Dessutom var kontrollen av temperaturen på maten dålig och hanteringen av matrester bristfällig, enligt Livsmedelsverkets undersökning.