Nytt projekt på HTU granskar stöd till elever

Hur klarar kommunerna av att fånga upp och samarbeta kring de barn som behöver stöd i både skolarbetet och i hemmet från socialtjänsten? Det är frågan som söker ett svar i ett nytt avhandlingsprojekt på HTU i Vänersborg.

Efter 90-talets nedskärningar har specialpedagogerna blivit färre. Socialtjänsten väljer också oftare att hitta lösningar på en trasslig familjesituation i hemmet - det gör att fler barn behöver det dubbla stödet.
Anette Bolin, lärare i socialpedagogik på HTU i Vänersborg, kommer att följa en grupp elever med behov av stöd i skolan och i familjen, under ett år. Hon tror att fokuseringen på barnet och familjen till viss del kan vara integritetskränkande eftersom så många känner till så mycket om barnet och familjen.