Resursbrist drabbar barn

Landstingsledningen är överraskad över uppgifterna om att läkarna saknar resurser för att allergivaccinera barn.
Ett 20-tal barn i Östergötland får så kallad immunterapi mot sina allergier och att det är så få, beror på brist på pengar, säger överläkare Leif Strömberg på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Det här är något som förvånar Margareta Isacsson, ordförande för landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd. Enligt Margareta Isacsson är det ingen som har påtalat att det är brist på resurser på de kliniker som jobbar med allergivaccination av barn.