Nya regeringen signalerar vändning i asylhanteringen

2:09 min

Den nya rödgröna regeringen vill sprida ansvaret för asylsökande på fler kommuner. Därför vill man att Migrationsverket har fler egna förläggningar, men Regeringen vill också öka ersättningen till kommunerna där de nyanlända bor.

– Det här blir en av de första frågorna vi tar i. Jag kommer samla de andra partierna inom ett par veckor för att bland annat diskutera hur vi ser till att sprida det här mottagandet över landet så att alla kommuner tar ansvar och inte bara vissa, det berättar migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna.

Känner sig utsatta

I dagens läge hamnar människor på flykt oftast i små kommuner där det råkar finnas lediga bostäder. I vårt län har till exempel Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Askersunds kommuner stått för ett stort asylmottagande då migrationsverket gjort avtal med fastighetsägare där, en process om kommunerna inte kan styra. Per Eriksson, socialdemokrat och kommunstyrelseordförande i Askersund är en av de som tycker fördelningen är väldigt skev.

– I Askersunds kommun har vi 5-600 nyanlända på en befolkning på 11 000. Jag kan tycka att vi har tagit ett ganska stort ansvar, menar Per Eriksson.

Ska ordna egna boenden

Migrationsminister Morgan Johansson vill sätta tak för asylsökande i kommuner där det redan finns många, men också att Migrationsverket har egna boenden för nyanlända.

– Jag har redan pratat med Migrationsverket och de är med på noterna. Om vi sen ska ge dem ett formellt uppdrag får vi återkomma till, men det är den inriktningen som jag vill ha.

Kompensera de som tar ansvar

Idag får kommunerna kostnadsersättning för skola och förskola för de asylsökande barnen, men inte så mycket mer. Ewa-Leena Johansson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsberg vill att det ska utgå generella statsbidrag.

– Hade det här varit kommuninvånare hade man fått cirka 50 000 kronor per invånare, det handlar om över 30 miljoner kronor! Det känns väldigt märkligt att ha så många invånare som inte är invånare enligt myndigheternas sätt att se på det, tycker Ewa-Leena Johansson, S.

Regeringen har inga nya pengar, men Morgan Johansson kan tänka sig att omfördela statens resurser via skatteutjämningssystemet.

– Regeringens inriktning är att de kommuner som har ett stort åtagande ska kompenseras i större utsträckning, men då gäller det att hitta pengar från de kommuner som inte tar sitt ansvar, säger Morgan Johansson, S och migrationsminister.