Munksjöbroprojektet drabbat av bakslag

Ett bakslag har drabbat bygget av bron över Munksjön i Jönköping. En gammal strandmur gör det omöjligt att gräva ur för att få plats med en cykelbanan under det västra brofästet.

Därför måste stranden grävas ur och då måste Jönköpings kommun ha tillstånd från miljödomstolen. Det kräver nu länsstyrelsen.

Det finns föroreningar i marken som riskerar att läcka ut om man börjar gräva i strandlinjen och därför måste kommunen söka om tillstånd hos miljödomstolen i Växjö som ska granska utgrävningarna.