#upplandpendlar

Pendlare mår sämre

0:55 min

Personer som pendlar långt drabbas mer av ohälsa. Och det är inte bara kroppen, utan även psyket som kan drabbas.

Amerikanska studier har visat att de som hade mer än en och en halv timme till jobbet kände sig mer oroliga, mindre glada och mindre utvilade. Det är resultat som folkhälsoforskaren Kristoffer Mattisson delvis känner igen från sin studie om pendling och hälsa i Skåne.

– Det finns ett samband mellan utbrändhet och pendlare, säger Kristoffer Mattiasson.

Vad kan man som pendlare göra för att motverka det här?

– Man kan använda tiden man pendlar till något som man tycker är värdefullt och så handlar det om inställning.

Izabela Jansson har pendlat i sex år mellan Uppsala och Östhammar.

– Jag har valt att pendla, det är inte alla som får chansen att jobba med kärnkraft, eller hur?