Värdefull odlingsmark förstörs av salt

Över 20 procent av världens odlingsmark har problem med för höga salthalter, enligt en ny studie i Natural Resources Forum.

Det är ett vanligt problem att salter förstör jordar i torra regioner med låg nederbörd. Det här gör att salthalten hela tiden ökar i jorden, vilket påverkar både jordar och grödor negativt.

Och att värdefull åkermark blir obrukbar är en ohållbar situation med tanke på att jorden måste föda över nio miljarder människor år 2050. Det menar forskare bakom en annan ny studie på samma tema, i Cell Press.

Forskarna bakom studien menar att vetenskapen har mycket att lära av en typ av växt som kallas halofyt som lever på salthaltig mark.

De har tittat närmare på hur halofyter lyckas lagra salt. Forskarna föreslår en lösning med genmodifering av grödor som vete och ris, så att de skulle kunna lagra saltet i sig på ett liknande sätt och därmed kunna växa på jordar med mycket salthalt.

Referenser:  Qadir et al. Economics of salt-induced land degradation and restoration. DOI: 10.1111/1477-8947.12054
Shabala et al. Salt bladders: do they matter? DOI: 10.1016/j.tplants.2014.09.001