Varslade män ska lockas till omsorgen

Manliga arbetare som varslats om uppsägning ska nu lockas att börja jobba inom omsorgen i Växjö.

Omsorgsförvaltningen har bland annat kontaktat ICA-lagret i Räppe där runt 500 personer nyligen varslats om uppsägning, och förhoppningen är att få några av arbetarna att vilja börja jobba inom omsorgen.

- Vi behöver fler män och detta kan vara ett sätt att komma en bit på väg, säger Gun Fouckt Nilsson som är personalchef inom omsorgen i Växjö.

I dag är bara 8 procent av de anställda inom omsorgen i Växjö män och målet är att andelen män ska vara 30 procent år 2010.