Bidrag till Studiefrämjandet

Regeringen har i dag beviljat över nio miljoner ur Allmänna arsvfonden till organisationer och föreningar som arbetar med att utveckla verksamhet för barn- och ungdom samt för handikappade och funktionshindrade.
Studiefrämjandet i Uppsala får 726 000 kronor till Centrumbildning för utomhuspedagogik och sinnesträning för personer med utveckligsstörning, och deras projekt Sol, vatten, och vind.