Behovet av Familjeläkarna avgjorde förra avtalet

Den privata vårdcentralen Familjeläkarnas högre avtal under förra avtalsperioden berodde på att ingen annan lämnade anbud och att landstinget ansåg Familjeläkarna behövdes. Det säger hälso- och sjukvårds-nämndens förra ordförande,  Margareta Isacsson (s). 

Tanken var att landstingets egna vårdcentraler skulle få mer pengar efterhand, men nya besparingar kom emellan.

Margareta Isacsson förstår att dagens landstingsledning har andra förutsättningar och ställer andra krav, men hon poängterar att landstinget fått valuta för pengarna i avtalet med Familjeläkarna. De har anställt personal och haft hög tillgänglighet.

Eftersom parterna inte har kunnat enats om ett nytt avtal, kommer landstinget nu att överta Familjeläkarnas patienter.

- Det är beklagligt att det inte gick att komma överens, när det bara skiljde 1,5 miljon kronor mellan parternas bud, säger Margareta Isacsson.