Majoritet i riksdagen vill utreda värnplikt

1:36 min

En majoritet av partierna i riksdagen är för försvarsminister Peter Hultqvists planer på att utreda möjligheterna att återinföra värnplikten i det svenska försvaret. Det visar Ekots rundringning till partiernas försvarspolitiker.

Peter Hultqvist vill utreda om en modell som tillämpas i Norge med en kombination av värnpliktiga och fast anställda kan införas i Sverige.

– Det är värt att titta på och det är värt att utreda. För vi måste få vår försvarsmakt att fungera, vi ser ju hur omvärlden blir tuffare för varje månad, säger Mikael Oscarsson som är Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson.

Försvaret har stora problem med personalförsörjningen sedan övergången för fyra år sedan från värnplikt till enbart anställda soldater.

Enligt Mikael Oscarsson fattas det cirka 7000 deltidsanställda soldater och sjömän i det svenska försvaret och det kommer att fortsätta att vara en sådan brist i tio års tid.

För att kortsiktigt lösa personalbristen i Försvaret vill Kristdemokraterna kalla in de sista årskullarna värnpliktiga från 2005-2010 för att göra repövningar. Men på längre sikt behöver försvarets personalförsörjning utredas anser Mikael Oscarsson.

Den norska modellen med delvis värnpliktiga och delvis fast anställda vill alltså försvarsminister Peter Hultqvist studera närmare. Och det finns alltså stöd för detta i riksdagen.

Förutom Kristdemokraterna är Folkpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna positiva till försvarsministerns planer. Moderaterna däremot vill inte förändra det nuvarande systemet som infördes 2010.

– Jag tror att försvarspolitiken mår bra av långsiktighet, och att då antyda att vi då ska göra om allting efter bara fyra år med det nya systemet, det tror jag inte gagnar Försvarsmakten, utan precis som ÖB Sverker Göransson har sagt, så behöver Försvaret viss arbetsro. Vi behöver bygga vidare och utveckla det som ännu inte fungerar tillräckligt bra, säger Johan Forsell som är moderat ledamot i Försvarsutskottet.