Sammanslagning av högskolor senareläggs

Den planerade sammanslagningen mellan Mälardalens högskola och Örebro Universitet kan komma att skjutas upp. Det vill i alla fall Eskilstuna kommun och Västerås stad, rapporterar Sveriges Radio Västmanland.

Meningen är att de båda högskolestyrelserna ska fatta beslut i frågan juni, men de båda kommunerna vill ha mer tid till att analysera förslaget och förankra det i regionen, dessutom vill man belysa alternativa lösningar.

Därför har Västerås stad och Eskilstuna kommun i ett gemensamt brev till högskolestyrelserna nu begärt att beslutet om ett eventuellt samgående mellan Mälardalens högskola och Örebro Universitet ska senareläggas