Sörmlänska bönder söker andra vägar

Lantbrukare i Sörmland är bäst på att söka nya verksamheter vid sidan om traditionellt jordbruk. Det visar en undersökning som presenterades på torsdagen.

Det kan handla om att hyra ut bostäder till turism eller att ordna med hästutflyker. Det kan också handla om att ägna sig åt snöröjning eller att man hyr ut sina maskiner på entreprenad.

Drygt 40 procent av lantbrukarna i Sörmland vill utveckla sådan verksamhet. Det visar lantbrukarnas riksförbunds undersökning, där man frågat 4000 svenska lantbrukare om lönsamhet och framtidstro.