Fler åtgärder krävs för att skydda markerna

1:34 min

Fyrhjulingar kan orsaka djupa sår i terrängen, till exempel i samband med renskötselarbete.


– Samebyn är ju nu faktiskt fyrhjulsburen i renskötseln. Men för 3-5 år sedan var det en riktig kris sett ur naturens sida, säger Lars-Eric Kuhmunen som är ordförande för Gabna Sameby i Kiruna Kommun. 

Samebyarna har numera möjlighet söka pengar till terrängkörningsplaner och skydda marken genom att lägga ut spänger eller plastmattor.

– Vi har spångat ganska mycket och man ser att det blir mycket bättre när man spångar fyrhjulingsleder, säger han.

Terrängkörningsplanen innebär att samebyarna till exempel kartlägger var körningen gör mest skada. Oftast handlar det om känsliga våtmarker.

Naturvårdsverket står för pengarna och länsstyrelsen i Västerbotten administrerar det hela.

Sedan 2009 har olika samebyar i landet använt totalt 12 till 14 miljoner kronor för att dels ta fram terrängkörningsplaner och dels göra olika åtgärder för att skydda markerna.

Men det behöver göras mer, även i Gabna sameby.

– Det var ju så från början att på fast mark skulle man inte spånga. Men man ser ju att det blir allt djupare spår även på fast mark. Även där måste man nog titta på om det inte borde spångas även där. Jag tycker nog att det bör man tänka på, säger Lars-Eric Kuhmunen.