Vattnets betydelse i fokus på söndag

Ett 30-tal föreningar längs Lyckebyån i Blekinge och Småland kommer att delta i Lyckebyåns dag på söndag.

Bakom arrangemanget står Lyckebyåns vattenförbund som vill göra allmänheten uppmärksam på vattenfrågornas stora betydelse i samhället.

- Lyckebyån har ju haft betydelse för Karlskrona sedan staden grundades. Vi tar ju det för naturligt att det alltid ska finnas vatten i kranen, men vi vill peka på vad ån betyder ur olika aspekter - såväl vattenförsörjning som natur- och kulturvärden, säger Eva Steiner som är samordnare på Lyckebyåns vattenförbund.