Otydlig ledning och hätsk stämning - kritik mot gymnasieskolan i Härnösand

Gymnasieskolan i Härnösand får mycket skarp kritik i en färsk konsultrapport.

Otydligt ledning, kortsiktiga beslut och dålig planering för framtiden är några av sakerna som konsulten pekar på.

Både tjänstemännen inom skolan och politikerna i utbildningsnämnden, som styr gymnasieskolan, får kritik.

Enligt rapporten är det ofta hätsk stämning på nämndens möten och läget är låst mellan flera av de ansvariga polikerna.

Rapporten är tänkt att leda till flera förbättringar inom utbildningsförvaltningen och gymnasieskolan i Härnösand.