Förenade Well i Hylte drabbas hårdast

Sammanlagt 29 personer på Kappa Förenade Well i Brännögård varslas om uppsägning.

För sex veckor sedan meddelade företaget att 40 personer skulle varslas, men det var inte klart hur många som skulle beröras i Brännögård eftersom varslet omfattade även Gävle och Eslöv.

Men på torsdagen informerade ledningen att det är Brännögård som drabbas värst. Totalt sägs 12 grafiker och 17 tjänstemän upp.

Grafikerförbundets ordförande på Kappa Förenade Well i Brännögård, Olof Skytt, säger till Hallandsposten att ledningen motiverar nedskärningen med att man ska gå ned från treskift till tvåskift.