Landshövdingar kritiserar Naturvårdsverket

1:49 min

I morgon väntas Naturvårdsverket fatta beslut om att tillåta licensjakt på varg i vissa län. Men redan nu kritiseras verket av landshövdingarna i åtta län i Mellansverige som säger att myndigheten riskerar att allvarlig skada förtroendet för rovdjurspolitiken.

En av de protesterande landshövdingarna är Kenneth Johansson.

– Om vi uppnår de intentioner som rovdjurspolitiken har och vi tar de besluten lokalt nära människorna, är det viktigt att det får stöd och gehör, säger landshövdingen i Värmland, Kenneth Johansson.

Det är dom åtta landshövdingarna i Värmland, Dalarna, Örebro, Uppsala Stockholm Gävleborg, Västmanland och Västra götaland som underteckant brevet till miljödepartementet. Dom vill att vargjakten ska kunna bedrivas i alla län, inte bara i vissa av dom.

– Vargen känner inga länsgränser eller administrativa gränser. Det finns län som idag inte har någon varg men som sannolikt kommer attha det nästa år eller i framtiden. Det är där vi har funnit en solidarisk modell så att vi inte får så mycket koncentration, säger Kenneth Johansson.

Och beslutet på torsdag kommer att innebära att det blir licensjakt på varg i vinter, säger generaldirektören för naturvårdsverket Maria Ågren. Men bara i vissa av länen.

– De tre besluten vi kommer att fatta kommer att möjliggöra för några av länsstyrelserna att fatta beslut om licenjakt på varg i vinter, säger hon.

Maria Ågren menar att Naturvårdsverket har lyssnat på synpunkter fårn varglänen.

– Vi tar hänsyn till de förslag som kommit in. Vi tittar på hur läget ser ut just nu, var finns vargarna idag. Det är det vi grundar vårt beslut på. Samtidigt väver vi in den önskade inriktningen som vi ser att vi kommer att vi kommer att få på några års sikt. Då kommer vi att kunna ändra på miniminivåerna vartefter vargarna sprider si, säger Maria Ågren.