Ny ordförande i Bildningsförbundet

Wiveka Schwartz har lämnat posten som ordförande i Gotlands Bildningsförbund där hon setat i styrelsen sen slutet av 70-talet och varit ordförande sedan 1998.


Ny ordförande är Tommy Sundberg.
Administrationen i Visby läggs ner och flyttas till Hemse.