Ytterligare misstänkta jaktbrott

Ytterligare ett par misstänkta jaktbrott har nu uppdagats på två större gods utanför Nyköping.

I förra veckan berättade SR Sörmland om fågelskådare som blev ögonvittne till när yrkesjägare i Fjällveden sköt fredade fåglar. Nu gäller det fällor för duvhök som använts vid förbjuden tidpunkt och där fridlysta fåglar under häckning fått sitta mer än en vecka i bur. Sven Jonsson, naturintresserad, upptäkte fällorna.  

Efter sin upptäckt kontaktade Sven Jonsson länsstyrelsen där handläggaren inte ville ta tag i den illegala duvhöksfällan där en fridlyst korp alltså satt instängd, utan hänvisade vidare till polisen.

Efter att ha konstaterat att korpen fortfarande satt kvar i fällan kontaktade Sven Jonsson polisen som sa att dom skulle ingripa. Men på tisdagskvällen en dryg vecka efter uptäckten satt den fridlyst korpen fortfarande kvar i fällan vid Sven Johanssons besök, polisen hade inte agerat.

- Djuren plågas. Nu har korpen både ägg och ungar så även ungarna kan gå en plågsam död till mötes, säger Sven  Jonsson

Duvhöksfällor får enligt lag inte användas efter den 31 mars och ska ha daglig tillsyn vilket tillståndsinnehavaren här uppenbart brutit emot eftsom korpen suttit fångad i minst en vecka.

Sveriges Radio Sörmland var med den 20 april vid duvhöksfällor på två större gods utanför Nyköping och kunde då konstatera att båda fällorna fortfarande var gillrade tre veckor efter det att den tillåtna tiden gått ut.

- Det verkar inte gå rätt till, någonstans måste det brista i kontrollen, säger Sven Jonsson.