Farhågor kring säkerhetsbrister i ny e-legitimation

1:39 min

Den nya svenska standarden för e-legitimation fick en dålig start. När systemet presenterades i våras varnade flera myndigheter för att systemet innehåller säkerhetsbrister.

-- Vi fick farhågor eftersom den tekniska lösningen ser annorlunda ut än den gör idag, så då vände vi oss till MSB, säger Peter Sahlin som är verksamhetschef på Försäkringskassan.

Det är statliga e-legitimationsnämnden som tar fram en ny standard för e-legitimation för bland annat offentlig sektor. Men när Försäkringskassan, Centrala Studiestödsnämnden och Arbetsförmedlingen i våras ifrågasatte säkerheten i systemet så fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppdraget att analysera säkerheten i systemet.

Nu är det gjort, och enligt Richard Oehme som är ansvarig för analysen så föreslår de 22 åtgärder för ett säkrare system.

– Det vi säger är att med de åtgärder vi föreslår så är svensk e-legitimation säkrare.

Eva Ekenberg som är kanslichef på e-legitimationsnämnden sa i våras till tidningen Computer Sweden att det nya systemet är lika säkert som dagens men säger nu att de efter MSB:s analys behöver se över säkerheten.

– Absolut, vi tittar på det.