Studenter missar avdrag för mångmiljonbelopp

Många studenter som sommarjobbar på en annan ort än studieorten har rätt att göra avdrag för extrakostnader för logi och mat och småutgifter under arbetsperioden. Men det är få som vet om detta och stora pengar går förbi dom som kanske skulle behöva ett extra tillskott.

En student som jobbat sju veckor under en sommar kan göra avdrag med 9800 kronor för den perioden, dessutom är resor mellan hemorten och arbetsorten avdragsgilla upp till en gång i veckan.

- Det känns som ett typiskt kryphål, där man kan tjäna en massa pengar, men som man aldrig får veta att det existerar, säger Therese Ek, student på Mittuniversitetet.