Krav på ersättningsjobb för nedlagd civilpliktsutbildning

Regeringen måste ersätta förlorade arbetstillfällen när civilpliktsutbildningen försvinner från Sandö.

Det tycker den socialdemokratiska riksdagsledamoten Kerstin Kristiansson Karlstedt från Kramfors.

Regionen har tidigare drabbats hårt när försvaret bantats. Både Sollefteå och Härnösand tappade många arbetstillfällen när regementena las ner i tidigare försvarsbeslut.

Enligt Kerstin Kristiansson Karlstedt så finns det en inriktning hos regeringen som går ut på att försvarsjobb som försvinner ska ersättas med andra jobb.

När civilpliktsutbildningen försvinner från Sandö försvinner också 24 arbetstillfällen, och det är de jobben som Kerstin Kristiansson Karlstedt vill ha ersättning för, med andra statliga jobb.