Stängd dagverksamhet för utvecklingsstörda upprör

Dagligverksamhet för utvecklingsstörda personer prioreiteras inte i Uppsala under sommaren. Under fyra veckor i juli kommer nämligen dagverksamheten att hålla stängt. Och det upprör föräldrar till utvecklingsstörda.

Kerstin Vinges dotter Barbro är 38 år och gravt utvecklingsstörd. Hon behöver hjälp hela tiden och Kerstin och Harald, som båda passerat 70 år, har haft henne hemma hela livet, sånär som på några timmar om dagen på olika dagligverksamheter i kommunen.

- Det är horribelt, sägerKerstin Vinge till Upplandsytt. Och hon menar att politikerna inte brys sig om föräldrar till gravt förståndshandikappade barn.

Barbro kom till dagligverksamheten på Vaksalagatan i september och nu till sommaren ska verksamheten där stänga under fyra veckor i juli. Kommunen måste spara pengar. Roger Jolinder, direktör på kontoret för vuxna med funktionshinder vid Uppsala kommun, säger till Upplandsnytt att det primärt är en kostnadsfråga för kommunen.

Lagen om stöd och service, LSS, ska ge alla rätt till hjälp i sådana här frågor. Den säger ”att insatserna skall anpassas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.”

Uppsala kommun har en skyldighet att ordna det här till Barbro och hennes föräldrar, och om Kerstin och Harald Vinge inte är nöjda så måste de nu alltså överklaga det här beslutet om att stänga dagligverksamheten. Det har de gjort tidigare  men inte fått gehör.

Kerstin och Harald har ingen förståelse för att kommunen spar pengar inom det här området.