Samarbete mot svarttaxi

Polis och vakter på flera olika krogar i Malmö samarbetar nu för att minska svarttaxitrafiken i Malmö.
Tanken är att vakterna, som arbetar när svarttaxitrafiken är mest förekommande, ska hjälpa polisen med tips om bilar och chaufförer som kan misstänkas köra svarttaxi. Vakternas iakttagelser kan sedan användas som grund när polisen gör fordonskontroller. Hittills har polisen fått in mellan 30-40 tips från samarbetet som har pågått sedan februari månad.