Ökade virkestransporter till Torsby

Bangårdsområdet i Torsby blir omlastningscentral för småländskt stormskadad virke. Det innebär att det blir virkestransporter på Fryksdalsbanan in i dom centrala delarna av Torsby där det lastas om från järnvägsvagnar till lastbil för vidaretransport till Notnässågen.