Malmö kartlägger effekter av översvämningarna

1:21 min

Nu ska det ses över hur Malmö drabbades av den stora översvämningen i slutet av augusti. Tanken är att få en bredare bild av hur extrema väderförhållanden påverkar samhället. Men det är svårt att sätta en prislapp på skadorna.

Över 100 millimeter regn föll över Malmö den sista augusti och orsakade omfattande översvämningar och direkta skador för flera hundra miljoner. Flera viktiga samhällsfunktioner stördes också ut, med inställda bussar, elavbrott och blockerade genomfarter.

I en ny studie vill man nu försöka synliggöra hur staden påverkas av extrema väder ur ett bredare perspektiv.

– Vad händer egentligen när vi får ett skyfall av den här typen, vad är följdverkan in i samhället, vem är det som blir drabbad och på vilket sätt?, säger Magnus Qvant, verkställande sekreterare på organisationen Resilient regions.

Studien leds av organisationen som är ett regionalt centrum för frågor som rör samhällets förmåga att överbrygga och komma igen efter stora påfrestningar, så kallad resiliens.

– Försäkringsbolagen är väldigt snabba på att räkna ut hur stor kostnaden är på det som ska ersättas. Det är källare, fordon och sådant som är försäkrat och det är lätt att räkna. Men det är väldigt svårt att räkna ut vad kostnaden är på avbrotten i samhällsfunktionen och störningarna i stort, säger han.

Samtidigt som klimatet förändras och extrema väderhändelser väntas bli allt vanligare så vill allt fler bo i städerna som i sin tur ofta har föråldrad infrastruktur som inte klarar av stora påfrestningar.

Konsekvenserna bortom de direkta skadorna har blivit en allt hetare fråga. Ett exempel i Malmö var de översvämmade färdtjänstbilarna.

– Det får naturligtvis effekter sen på måndagen när folk ska till dialys, till sjukhus och på andra ärenden och är beroende av att färdtjänsten fungerar. Så det får effekter långt ut i samhället, säger Magnus Qvant.

Resultaten av studien publiceras i november och kommer enligt Magnus Qvant kunna appliceras även på andra håll.

– Vi tror de här slutsatserna är generella, att de vi hittar kommer gälla även för Helsingborg, för Kristianstad, för Stockholm, New York, Paris eller var som.

I eftermiddag kommer ett längre reportage i Studio Ett.