Storungs och Slite på "Topp 15"

Hamnarna vid Storungs i Lärbro och i Slite håller ställningarna som två av Sveriges 15 största hamnar då det gäller hur mycket gods som transporteras ut och in i hamnarna.

Fjärde kvartalet förra året hanterades totalt 44 miljoner ton gods i landets hamnar, det är en ökning med sju procent jämfört med motsvarande kvartalet året innan. Det visar en undersökning gjorde av SCB.

Ökade hanteringen gjorde också de båda gotländska hamnarna. Storungs ligger på 13:e plats och Slite på 15:e plats i landet.
Göteborgs hamn toppar i överlägsen stil.