Interner i Karlskoga inlåsta

Ledningen för Karlskogaanstalten har beslutat att låsa in omkring hälften av de 106 internerna dygnet runt i sina celler. Anstaltchefen Kenneth Martini säger till Nerikes Allehanda att konflikter på avdelningen lett fram till beslutet att placera hälften av internerna i avskildhet.

Internerna får inte lämna sina rum eller träffas i gemensamma utrymmen. Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköping säger i en kommentar att beslutet om inlåsning är riktigt och sker av säkerhetsskäl.