Jämlikt när länsborna tar friår

Kalmar län hör till dom mest jämlika i landet när det gäller uttag av friår. Men fortfarande är det fler kvinnor än män som söker och beviljas en paus i yrkesarbetandet . Sex av tio är kvinnor.

Maria Stegefors på länsarbetsnämnden tror att en av orsakerna till varför kvinnor inte tvekar att söka friår kan vara att kvinnors löner inte skiljer sig så mycket från ersättningsnivån de får under friåret.