Storsatsning på gång vid Bungenäs

En storsatsning på norra Gotland är på gång.
Det handlar om en turistanläggning som kan vara värd en kvarts miljard. Anläggningen skall ligga på Bungenäs och i Bungeviken.


Anställda inom Vasallen och ett av Sveriges största byggföretaget PEAB bekräftar nu att man håller på att arbeta fram ett samarbetsavtal.

Det finns planritningar över området, men inga detaljplaner.
”Vi tittar på det här förutsättningslöst”, säger en av de personer Radio Gotland pratat med.

Anläggningen skall byggas i etapper och kan fullt utbyggd vara en satsning på 250 miljoner kronor, bekräftar en högt uppsatt person innom PEAB.

I projektet ingår också planer på att rusta upp hamnen i Bungnäs. PEAB skall också bygga en av två golfbanor i området.

Enligt vad Radio Gotland erfar så kommer det bland annt att byggas fritidshus som kommer att försäljas efterhand.

Ledande politiker och tjänstemän på Gotland känner till den planerade satsningen på Bungenäs. Men de vågar inte uttala sig, eftersom det är ett känsligt läge just nu.

Om planera går igenom kommer Bungenäs och Bungeviken att se ut enligt den vision som skissades upp efter KA 3:s nedläggning.