Ambulanspersonal kräver skyddsvästar

Hotbilden mot ambulanspersonalen i Piteå har ökat, enligt de anställda. Detta efter det senaste året med grova våldsbrott i Piteå. I två år har personalen krävt att få skyddsvästar, utan resultat.

I dagsläget är det bara ambulanspersonalen i Haparanda i Norrbotten, som har skyddsvästar.

Verksamhetschefen Marie Asplund, vid sjukhuset i Piteå, säger att man kan tänka sig ta upp frågan igen för diskussion i den länsgrupp som finns för ambulansverksamheten i hela länet och där man kan besluta i frågan. 

Enligt Marie Asplund finns det idag regler för hur man ska handla vid hot. Och hon tillägger att vid kritiska situationer ska alltid ambulanspersonalen låta polisen gå in först.