Fokpartist vill inrätta samhällstjänst

Halmstad kommun bör införa en jobbgaranti med samhällsnyttiga arbetsuppgifter för alla arbetslösa som idag har bidrag. Det föreslår Bertil Nilsson, folkpartistiskt kommunråd i en motion till fullmäktige.

Enligt Bertil Nilsson kan det handla om att vara extra vuxen på en skola, att hjälpa till på servicehus för äldre, vara resursperson för handikappade, nattvanda på stan eller städa stränder.