Äldrematen fortsätter komma från Medierest

Uppsalas äldre kommer få mat från Medirest även i fortsättningen. Efter gårdagskvällens möte mellan Uppsala kommun och malmöföretaget Medirest om färdigmaten bestämdes att den kylda maten som transporteras från Lidköping ska komma två gånger i veckan istället för en.

Uppsala kommun ska också utbilda och informera sin personal hur de ska sköta maten så att kylkedjan inte bryts. Claes Kihlberg är stadsveterinär och representerar kommunens tillsynsmyndighet i den här typen av frågor. Och han vill inte säga om han är nöjd eller inte med detta utan avvaktar de åtgärdsplaner som ska komma nästa vecka, både från Medirest, som leverantör av maten och av Uppsala kommun, som mottagare av maten.

Med de senaste veckornas händelser med matförgiftning på äldreboende och för höga bakteriehalter har också diskussionerna om att kommunen ska laga mat i egna kök fått nytt bränsle. Kommunens egna tillagningskapacitet har under senare år minskat men nu kommer den frågan med all sannolikhet att segla upp som en ny politisk fråga. För ytterst är det inte bara en ideologisk fråga uan i allra högsta grad en fråga om resurser.

Utredningen om de matförgiftningar som skett senaste tiden fortsätter.