Ingessons karriär i bilder

Så var den bortgångne hjältens karriär.