Göteborg söker nya volontärer

4:36 min

För att locka fler till att engagera sig i socialt frivilligarbete ordnades idag ett inspirationsmöte hos Göteborgs föreningscenter.

Göteborgs föreningscenter, som ligger på Södra Allégatan vid Järntorget, har närmare 100 medlemsorganisationer av olika slag. Det kan handla om föreningar, frivilligcentraler, kyrkliga organisationer och självhjälpsgrupper.

Nu har man sedan ett år tillbaka ett uppdrag från Göteborgs stad att samordna och förmedla uppdrag för volontärer.

– Vi vill förklara för alla människor hur viktig din insats kan vara inte minst för äldre, säger utvecklingsledaren Agneta Rapp om bakgrunden till dagens inspirationsmöte.

Peter Stenberg
peter.stenberg@sr.se