Första diagnosen på brustet hjärta ställd på SU

Ett fall av den sällsynta sjukdomen brustet hjärta har diagnostiserats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Patienten var en kvinna i femtiofemårsåldern vars hjärta brast på grund av av mobbing på jobbet , men tillfrisknade senare.

Ett brustet hjärta ger symptom som påminner om hjärtinfarkt ,men skillnaden är att patienten, om hon överlever det akuta skedet, tillfrisknar snabbt och inte får några bestående skador.
Det är främst kvinnor i 60 årsåldern som drabbas av brustet hjärta och i de flesta fall så är någon frorm psykiskt stress som utlöser sjukdomen .