Mjölkbonde tveksam till rapport om farlig mjölk

5:07 min

En studie som publicerats i British Medical Journal påvisar att det finns ett samband mellan hög mjölkkonsumtion och ökad dödlighet. Men det är inget som mjölkbonden Björn Larsson håller med om.